Aktier

Det finns två grundläggande sätt att värdera aktier, fundamental och teknisk analys. Den fundamentala analysen går ut på att värdera just det som är fundamentalt i företaget. Det handlar om allt möjligt som företaget kan äga, vilka resurser man har för att utvecklas osv. Teknisk Analys å andra sidan använder sig av börssignaler för att värdera en aktie, har den gått upp eller ner på senaste tiden, kan man vänta sig att folk flyttar pengar till branschen m.m.

Vi på Webkoll tänker inte ta ställning utan vill i stället påpeka hur viktigt det just är att analysera. Om du inte tänker efter när du värderar aktier utan gör det med magkänslan kan det lätt gå fel. Du behöver sitta ner, fundera och utvärdera. Du måste bestämma i vilka lägen du säljer och till vilken värdering du köper. Du behöver känna till företaget du handlar med.